Przygotuj swoją architekturę na NIS-2

Dostosuj politykę bezpieczeństwa i architekturę cyberbezpieczeństwa

Aż 34% europejskich firm dostosowuje procesy cyberbezpieczeństwa do dyrektywy NIS-2 w sposób ad-hoc, bez kompleksowego planu, a aż 11% zwleka z rozpoczęciem stosownych działań. A czy Ty posiadasz plan dostosowania swoich procesów do Dyrektywy NIS-2?

Dyrektywa NIS-2 ma na celu zwiększenie ochrony przed cyberatakami, a także poprawę reakcji na incydenty bezpieczeństwa i wprowadza szereg wymogów i zaleceń dotyczących wybranych sektorów: finansowego, ochrony zdrowia, energetycznego, produkcyjnego, logistycznego, łączności, handlowego czy podmiotów użyteczności publicznej.

Implementacja NIS-2 wymagana jest do października 2024 roku, zaś brak wdrożenia obarczony jest wysokimi karami – co najmniej 10 mln euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotuprzedsiębiorstwa, w zależności od tego która kwota jest wyższa, a kara i tak nie zwalnia z wdrożenia dyrektywy.

Co oferujemy i jak możemy pomóc?

Oferujemy:

• Analizę architektury bezpieczeństwa pod kątem zgodności z Dyrektywą NIS-2.
• Przegląd polityki bezpieczeństwa.
• Identyfikację istniejących procesów i procedur.
• Przygotowanie listy priorytetowych działań, jakie należy podjąć w celu dostosowania organizacji do wymogów Dyrektywy NIS-2

Zobacz Również

Wypełnij formularz, jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań

Formularz

Rejestracja

Zarejestruj się w serwisie, by móc pobierać nasze materiały.