Microsoft Teams Rooms w nowym biurze DNB Bank Polska spełnia potrzeby zespołu pracującego hybrydowo

Podsumowanie

Nowa siedziba okazją do ulepszenia pracy hybrydowej

Gdy pandemia zmusiła firmy – w tym DNB Bank Polska –  do wdrożenia pracy zdalnej, wideokonferencje stały się elementem dnia codziennego, służącym do spotkań zarówno wewnętrznych zespołów, jak również pracowników z klientami. „Byliśmy na etapie zmiany biura po około 15 latach. Wspólnie z pracownikami podjęliśmy decyzję o przejściu na tryb hybrydowy. Pracowaliśmy 3 dni w biurze i 2 dni z domu. Zgodnie z ostatnimi trendami w zakresie pracy i budowania relacji biznesowych, spotkania online stały się katalizatorem pozytywnych zmian. Dodatkowo potrzebowaliśmy w naszej firmie rozwiązania, które zapewni naszym pracownikom lepsze doświadczenia” – mówi Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu IT iZarządzania Projektami w DNB Bank Polska. Planowana przeprowadzka banku do nowej siedziby była impulsem do unowocześnienia i udoskonalenia sal konferencyjnych. Celem było stworzenie w pełni hybrydowego środowiska pracy. Zespoły spotykające się w biurze musiały mieć możliwość łatwego łączenia się z klientami banku jak również ze współpracownikami pracującymi z domu. Rozwiązanie musiało integrować się z Microsoft Teams, usprawniać nowe środowisko biurowe i być łatwe w obsłudze.

Rozwiązanie

Budowa relacji przed wdrożeniem Microsoft Teams

Tuż przed rozpoczęciem prac nad wdrożeniem rozwiązania dedykowanego salom konferencyjnym, DNB Bank Polska przeniósł się na platformę Microsoft Office 365. Dzięki temu oprogramowanie amerykańskiej spółki stało się narzędziem pierwszego wyboru wykorzystywanym w nowych salach, w których odbywały się wideokonferencje.

Przed wdrożeniem rozwiązania, bank dysponował jedynie dwiema salami do organizacji konferencji online. W dodatku trzeba było je rezerwować drogą mailową. Wyzwaniem była weryfikacja, czy dany pokój został zarezerwowany, czy nie. Z tego względu DNB Bank Polska oczekiwał stworzenia przyjaznego systemu rezerwacji we wszystkich swoich salach w nowym biurze.

„Przed omówieniem możliwości zakupu konkretnej technologii wykonaliśmy wiele pracy koncepcyjnej. Kluczowe dla nas było zrozumienie, w jaki sposób będziemy mogli skonfigurować rozwiązanie, jakiego sprzętu będziemy potrzebować, a także, jakiej wysokości koszty będziemy musieli ponieść” – wyjaśnia Dąbrowski i dodaje „Zaangażowanie NTT DATA było wówczas bardzo istotną kwestią”.

Zespół NTT DATA przedstawił różne warianty dotyczące pokoi, w tym rekomendacje w zakresie wyboru dostawców. Podjęcie decyzji przyspieszyła organizacja demo w biurze integratora. Eksperci NTT DATA pokazali, jak działa technologia, a także, w jaki sposób wszystko będzie ze sobą powiązane, a następnie wdrożone. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy DNB Bank Polska zaprosił do współpracy i wymiany istniejącego sprzętu firmę Logitech. Kolejnym krokiem było wdrożenie oraz integracja Microsoft Teams Rooms przez NTT DATA w nowej siedzibie banku.

Rezultat

Proste wideokonferencje

Wykorzystując doświadczenie i elastyczność usługodawcy, DNB Bank Polska utworzył w swoim nowym biurze pięć najwyższej klasy sal Microsoft Teams Rooms. Są one tak samo łatwe w obsłudze jak sama aplikacja. Pracownicy mogą rezerwować za pomocą nowego systemu dowolną salę. Jego prostota i wygoda dają nowe możliwości pracy, zwiększając zaangażowanie pracowników.

Lepsze doświadczenia

„W naszej kwartalnej ankiecie, w której skala satysfakcji wynosi maksymalnie 6, zapytaliśmy pracowników, w jaki sposób postrzegają środowisko biurowe. Po przeprowadzce do nowego biura poziom zadowolenia przekroczył 5, podczas gdy w starym biurze wynosił poniżej 4” – mówi Piotr Walewski, Dyrektor Departamentu Ludzie i Organizacja. „Wyniki najnowszej ankiety są dowodem na poprawę ogólnego zadowolenia pracowników z biura. Wspominają oni także, że nowe rozwiązanie konferencyjne jest bardzo przydatne” – dodaje Walewski.”.

Łatwa możliwość rezerwacji sal konferencyjnych

„Jedna z najbardziej widocznych zmian dotyczy sposobu wyświetlania, czy dane pomieszczenie, jest zajęte czy wolne. Jedno dotknięcie na wyświetlaczu pozwala zarezerwować wolny pokój. Nie trzeba już logować się na laptopie i wysyłać mailowego zaproszenia do salki, żeby sprawdzić jej dostępność.” – mówi Krzysztof Dąbrowski.

Większe możliwości wykorzystania sal konferencyjnych

Stosowanie Microsoft Teams Rooms pozwala na prowadzenie większej liczby spotkań online w tym samym czasie. Panele umożliwiają bankowi śledzenie w czasie rzeczywistym, kto, kiedy i w jaki sposób wykorzystuje
konkretne pomieszczenia.

Profil klienta

DNB Bank Polska to bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, założony w 2001 r. Nad Wisłą zajmuje się przede wszystkim obsługą kredytów hipotecznych. Bank należy do DNB Group, największej norweskiej grupy finansowej, posiadającej oddziały w najważniejszych centrach
finansowych świata. Akcje Grupy DNB są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo.

,,Wybierając partnera biznesowego, szukaliśmy firmy, która ma szeroką wiedzę w obszarze wideokonferencji. Postawiliśmy na NTT DATA, ponieważ to globalna marka, posiadająca odpowiednie doświadczenie. Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania pracowników jeszcze przed podpisaniem umowy. Poświęcili oni nam swój czas, aby rzeczywiście zrozumieć nasze potrzeby biznesowe. Szczegółowo przedstawili nam różne warianty, nie mając pewności, czy będziemy wspólnie realizować ten projekt."
Krzysztof Dąbrowski,
Zastępca Dyrektora Departamentu IT i Zarządzania Projektami, DNB Bank Polska

Dlaczego NTT DATA?

• Globalna marka z doświadczeniem w sektorze bankowym
• Elastyczność i umiejętność
dopasowania optymalnego
rozwiązania dla klienta
• Relacje biznesowe m.in. z takimi
producentami, jak Logitech

,,Byliśmy na etapie zmiany biura po około 15 latach. Wspólnie z pracownikami podjęliśmy decyzję o przejściu na tryb hybrydowy. Pracowaliśmy 3 dni w biurze i 2 dni z domu. Zgodnie z ostatnimi trendami w zakresie pracy i budowania relacji biznesowych, spotkania online stały się katalizatorem pozytywnych zmian. Dodatkowo potrzebowaliśmy w naszej firmie rozwiązania, które zapewni naszym pracownikom lepsze doświadczenia."
Krzysztof Dąbrowski,
Zastępca Dyrektora Departamentu IT i Zarządzania Projektami, DNB Bank Polska

Rejestracja

Zarejestruj się w serwisie, by móc pobierać nasze materiały.

Wypełnij formularz, jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań

Formularz