Nowa siedziba ASHRAE – biuro przyszłości, które działa już dziś

Podsumowanie

Kiedy stowarzyszenie ASHRAE zdecydowało, że czas na zmianę siedziby, jego liderzy nie mieli wątpliwości – nowy budynek musi być urzeczywistnieniem wizji o harmonijnym, ekologicznym i inteligentnym miejscu pracy. Dzięki współpracy z NTT i Cisco powstał zintegrowany system zarządzania, który daje wgląd we wszystkie parametry środowiska pracy oraz systemów zarządzania obiektem. Inteligentnie zaprojektowane miejsce pracy to optymalne środowisko zarówno dla pracowników, jak i gości. Zapewnia im dostęp do niezbędnej infrastruktury, a jednocześnie gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami BHP i aktualnymi regulacjami sanitarnymi.

Wizja

Wyznaczenie standardu dla biura przyszłości

Przy przenoszeniu działalności do nowej siedziby stowarzyszenie ASHRAE postawiło sobie konkretny cel: nowe miejsce ma spełniać najwyższe standardy inteligentnego biura. ASHRAE jest globalną organizacją wyznaczającą standardy branżowe w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Nowy budynek dał stowarzyszeniu możliwość zaprezentowania w praktyce innowacji w technologii budowlanej. Dzięki temu osoby odwiedzające siedzibę organizacji mogą zobaczyć najlepsze praktyki ASHRAE na żywo, nie tylko na papierze. Przyczynia się to do realizacji propagowanej przez stowarzyszenie wizji zdrowego, zrównoważonego środowiska dla wszystkich. 

Zamiast przenosin do nowego budynku zdecydowano się na renowację już istniejącego obiektu. Odnowiony budynek miał być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Szczególny nacisk położono na dbałość o potrzeby pracowników i gości. Celem było również obniżenie ogólnych kosztów operacyjnych. 

Aby to osiągnąć, ASHRAE podjęło współpracę z NTT i Cisco. Razem wdrożyliśmy inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Zaproponowane przez nas optymalne środowisko pracy uwzględniało aktualne potrzeby pracowników i było wystarczająco elastyczne, aby dostosowywać się do wymogów przyszłości. Strategia ta okazała się kluczowa podczas realizacji projektu.

Transformacja

Miejsce pracy przyszłości

Współpraca pomiędzy ASHRAE, NTT i Cisco zaczęła się już na etapie wstępnej koncepcji. Wspólnie ustaliliśmy, że możemy stworzyć środowisko pracy, które zaoferuje znacznie więcej niż pierwotna koncepcja ASHRAE. Nie tylko zapewni pracownikom i gościom wygodę, ale również pozwoli zarządzać całym budynkiem w sposób zintegrowany.

Ważną częścią procesu projektowania rozwiązań była identyfikacja potrzeb użytkowników i mapowanie ich poruszania się po budynku. Umożliwiło to optymalizację interakcji między różnymi użytkownikami, przebywającymi na terenie obiektu.

Chodziło między innymi o określenie, w jaki sposób ludzie będą wchodzić do budynku i kierować się do miejsca docelowego – np. swojego biurka czy sali konferencyjnej. Ważne było także stworzenie intuicyjnych systemów obsługi sal konferencyjnych, umożliwiających podgląd ich dostępności i rezerwację w czasie rzeczywistym.

Pracownicy i goście odwiedzający budynek mają inne potrzeby, a zatem gotowe rozwiązanie musiało w optymalny sposób o nie zadbać.

Podczas realizacji inwestycji doszły dodatkowe czynniki, które musieliśmy wziąć pod uwagę. Pandemia COVID-19 wymusiła większy nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wprowadziliśmy więc rozwiązania, które odpowiadają na wyzwania związane z zagrożeniem epidemicznym. Wdrożony przez nas system monitoruje liczbę osób w salach konferencyjnych i odpowiednio modyfikuje przepływ powietrza, zapewniając komfort uczestnikom spotkania.

Dzięki wykorzystaniu platformy PlaceOS, na której bazuje koncepcja inteligentnego miejsca pracy ASHRAE, udało się zminimalizować interakcje związane z obsługą gości. Ankiety o stanie zdrowia goście mogą wypełniać online, dzięki temu ich czas przebywania w lobby skraca się do minimum. Z kolei monitorowanie ruchu osób na terenie biura usprawnia odtwarzanie ścieżki kontaktów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sieć Cisco Meraki łączy wszystkie elementy systemu, umożliwiając pracownikom i odwiedzającym pozostawanie w kontakcie. Sale konferencyjne wyposażone w technologię Cisco Webex ułatwiają pracownikom współpracę z partnerami i innymi pracownikami na terenie kraju oraz na całym świecie.

Wyniki

Biuro przyszłości

Tworząc inteligentne miejsce pracy, ASHRAE zadbało o to, aby nowa siedziba elastycznie dostosowywała się do zmieniających się potrzeb organizacji zarówno dziś, jak w przyszłości. Dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania budynkiem ASHRAE ma wgląd w środowisko pracy oraz parametry fizycznej wydajności budynku.

Zoptymalizowana obsługa pracowników i gości

Zintegrowany system zarządzania potrzebami pracowników i gości umożliwia bezpieczne interakcje z dowolnego miejsca w obrębie obiektu. Dzięki temu ASHRAE może łatwo dostosować się do nowych regulacji w zakresie ochrony zdrowia czy BHP

Nowoczesne przestrzenie konferencyjne

Zintegrowany system sal konferencyjnych umożliwia pracownikom rezerwowanie przestrzeni, która najlepiej odpowiada ich potrzebom. Zintegrowany system zarządzania budynkiem dostosowuje przepływ powietrza do liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Połączone miejsce pracy

Dzięki integracji systemów zarządzania budynkiem i PlaceOS ASHRAE uzyskuje dane o całościowym funkcjonowaniu obiektu. Daje to wiedzę niezbędną do dalszego kształtowania miejsca pracy w zależności od zmieniających się wymagań.

Zrównoważony rozwój

Dzięki przeprowadzonej renowacji ASHRAE zyskało siedzibę w inteligentnym i ekologicznym budynku, który wyznacza standardy na przyszłość. Dotyczy to każdego aspektu funkcjonowania obiektu – od zużycia energii aż po wrażenia pracowników i gości.

Profil klienta

ASHRAE jest globalnym stowarzyszeniem branżowym, założonym w 1894 roku. Misją organizacji jest szerzenie wiedzy o ekologicznych systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR).

Stowarzyszenie ASHRAE i jego członkowie angażują się w propagowanie zdrowego i zrównoważonego środowiska życia dla wszystkich, poprzez wspieranie innowacji i promowanie dobrych praktyk w sektorze HVACR i powiązanych branżach.

„Nasza nowa siedziba stanowi wzór prawdziwie inteligentnego, zrównoważonego miejsca pracy”.
Jeff Littleton,
Wiceprezes ASHRAE

Jakie technologie?
• Cisco Webex
• PlaceOS
• Cisco Meraki
Jakie usługi?
• Usługi doradcze
Jacy partnerzy?
• Cisco
• PlaceOS

„Dzięki współpracy z NTT Ltd. i Cisco mogliśmy przenieść naszą wizję inteligentnego miejsca pracy na wyższy poziom, integrując ją bez żadnych problemów z innymi systemami zarządzania budynkiem”
Jeff Littleton,
Wiceprezes ASHRAE

Wypełnij formularz, jeśli chcesz poznać szczegóły naszych rozwiązań

Formularz

Serdecznie zapraszamy na trzecią edycję Finance Day – kameralnego spotkania technologicznego organizowanego co roku przez NTT DATA dla liderów branży finansowejMotyw przewodni nadchodzącego spotkania to „Scenariusze dla Nowej Ery Finansów”.